top of page

ทำ Website ไปทำไม? เมื่อมี Social Media

คำถามยอดฮิตของโลกออนไลน์ ที่มีโซเชี่ยลมีเดียให้เลือกเล่นเต็มไปหมด ในกรณีนี้ขออธิบายถึงร้านค้าออนไลน์นะคะ "ทำ Website ไปทำไม? เมื่อมี Social Media" ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. มากมายเต็มไปหมด

เริ่มจาก Website เว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้าน พื้นที่ที่รวมสินค้าทุกประเภทที่เราต้องการขายแก่ลูกค้า (ซึ่งก็ต้องรวมการบริการเอาไว้ด้วย) สามารถจัดสรรแยกย่อยประเภทสินค้าได้อย่างถี่ยิบ อธิบายคุณสมบัติ ลักษณะ สินค้าแต่ละตัว, ในบางเว็บไซต์มีการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันการเก็บพฤติกรรมของลูกค้ามีความสำคัญ เราจึงเห็นสินค้าอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสินค้าที่เราเลือก วางเรียงรายรอบๆ นี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ ด้วยเงื่อนไข ส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆ

สำหรับ Social Media อย่างเช่น Facebook ก็สามารถสร้างหน้าร้านได้เช่นกัน โดยการจัดการองค์ประกอบภายใน FB ให้ง่ายแก่การค้นหาข้อมูล แต่ยังไม่สามารถเสร็จสิ้นไปถึงกระบวนการซื้อ ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการทำ Ecommerce คือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ลูกค้า รับรู้ ตัดสินใจซื้อ และทำการสั่งซื้อได้ทันที โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น การนำเสนอผ่าน Facebook จึงเป็นเพียงการส่งมอบข้อมูลสินค้าไปยังลูกค้าเป็นช่องทางแสดงรายละเอียด การซักถามข้อมูล ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ทันที แต่ยังไม่ครบเครื่องถึงขั้นตอนที่นำไปสู่ E-payment การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ช่องว่างในส่วนนี้จึงอาจทำให้สูญเสียลูกค้า ซึ่งนำมาซึ่งการสูญเสียรายได้

หากเราจะกล่าวอย่างสั้นๆ Website เป็นหน้าร้าน ที่สามารถปิดการขายได้ ส่วน Social Media เปรียบเหมือน การตลาดของเว็บไซต์ หรือการเพิ่มช่องทางให้แก่หน้าร้าน เพื่อบอกต่อ และสร้างสังคมของสินค้านั้นๆ

ช่องทางการทำการตลาดมีเครื่องมือโซเชียลให้เล่นอย่างมากมายขึ้นกับความถนัดและความต้องการของผู้ใช้ การเปิดโอกาสให้ธุรกิจทำโฆษณาต้นทุนต่ำแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. ยิ่งมีมากก็เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้ลูกค้ามากตามด้วย เพราะ นี่คือโลกออนไลน์ ที่ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และภาษา

พร้อมให้คำปรึกษา E-commerce ร้านค้าออนไลน์ : www.atcreative.net

#digitalmarketing #ecommerce #webdesign #webdevelopment

FOLLOW ME

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black YouTube Icon

STAY UPDATED

POPULAR POSTS

TAGS

No tags yet.
bottom of page