top of page

Type of digital marketing?

ทำความเข้าใจกับประเภทของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กันค่ะ

แนวทางการทำโฆษณาของโลกยุคใหม่ มีการปรับเปลี่ยนจากการทำการตลาดแบบเดิมๆ และกำลังควบรวมองค์ประกอบทั้งหมดไปสู่รูปแบบดิจิตอล จากสังคมออนไลน์ การตลาดบนโลกโซเชียล และ การใช้เครื่องมือ Search Engine ในการทำโฆษณา แนะนำสินค้า ธุรกิจบน Google หรือ ทำโฆษณาผ่าน Online Magazine ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดบนโลกดิจิทัล

กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการทำการตลาด คือ ความเข้าใจ ถึงประเภทการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ และเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Social Media Marketing หรือ SMM

Facebook, Twitter, Instagram และ Pinterest เครื่องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ ในช่วงไม่กี่ปีทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ มีหลายบริษัท ได้ทุ่มเวลาและงบประมาณกำหนดทีมงาน รูปแบบทำงานแนวใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้ Social Media ข้อดีของการทำตลาดแนวนี้ อยู่ที่ฐานข้อมูลลูกค้ามีอย่างมหาศาล เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ต้องการ โดยระบุกลุุ่มลูกค้าให้ตรงจุด ตามพื้นที่่ พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ความชอบ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ต้องการโฟกัสไปที่การให้บริการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย สามารถสร้าง VDO หรือ Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น ผ่าน Pinterest หรือ Facebook เจาะกลุ่มลูกค้าโดยระบุ อาณาเขตของพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ เป็นต้น เป็นการทำการตลาดโดยสร้าง Content และสร้างฐานลูกค้า แบบ Micro-Market.

Email Marketing

เป็นรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์ แบบแรกเริ่มที่ยังคงใช้ถึงปัจจุบัน โดยส่งข้อมูลไปยังฐานลูกค้า อีเมล์ยังคงเป็นที่นิยม เพราะ เป็นการส่งที่มากกว่าข้อความ Massage ที่ส่งถึงลูกค้าสามารถทำ Interactive อย่างต่อเนื่องได้ เช่น การส่งข้อมูลโปรโมชั่นไปยังลูกค้าที่ชอบจับจ่ายผ่านระบบ Amazon, Flipkart, Paypal ถือเป็นการนำเสนอสินค้าผ่านอีเมล์ และสามารถชำระเงินได้ทันที ผ่านการส่งเมล์เพียงครั้งเดียว เป็นต้น

SEO (Search Engine Opitmization)

เป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก สำหรับเว็บไซต์ที่ยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น เราจะทำอย่างไรให้การ Search ข้อมูลของลูกค้า พบธุรกิจของเราในหน้าแรกบน Google? การวิเคราะห์คำ (Word of Phrases) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บอกตัวตนธุรกิจ คำที่ใช้ควรมีความกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อง่ายแก่การค้นหา นอกจากนี้ รวมไปถึงเทคนิคของการสร้าง Content บนเว็บไซต์ควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อความ Word or Phrases เพื่อสร้างความถี่ในการเข้าถึงเว็บไซต์

Viral Marketing

เป็นการตลาดที่มีการพัฒนา และทรงพลังมากสำหรับ Valral Marketing แม้วิธีการยังคงเป็นแบบเดิมแต่ ปรับรูปแบบใหม่ จากการพูด ปากต่อปาก ปรับเปลี่ยนเป็นการทำ Viral ในแบบ VDO บน Youtube หรือ ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook สามารถสร้างกระแสในสังคมได้ฮือฮาอย่างดี ส่วนที่มีความสำคัญคือ การสร้าง Content ที่โดนใจ มีผลต่อคนส่วนใหญ่ หรือ สร้าง Content ที่กระแทกอารมณ์ผ่านเครื่องมือต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสม

Various popular channels in digital marketing includes:

- Search Engine Optimization (SEO)

- Pay Per Click (PPC) Advertising

- Content Marketing

- Mobile Marketing

- Conversion Optimization

- Social Media Marketing

Digital Channels such as web, mobile, interactive billboards and social media.

Cr. Bulk Sms India.

#ecommerce #digitalmarketing #onlineadvertising #internetmarketing

FOLLOW ME

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black YouTube Icon

STAY UPDATED

POPULAR POSTS

TAGS

No tags yet.
bottom of page